Zebrania wiejskie

Linki na stronie kierują do pobrania odpowiednich dokumentów. W zależności od rodzaju przeglądarki albo zostaną wyświetlone w nowym oknie, albo zostaną pobrane do przejrzenia ich w formacie pdf.

Zebranie wiejskie luty 2018

Ze względu na fakt, że podstawowym tematem zebrania było przedstawienie propozycji mieszkańców dotyczącej rozwoju sieci drogowej na lata 2018-2031 zebranie było wyjątkowo burzliwe i uczestniczyła w nim duża ilość mieszkańców. Przyjęto, że jako propozycja sołectwa zostanie złożony wniosek przygotowany przez stowarzyszenie Nasz Murowaniec. Projekt można obejrzeć pod poniższym linkiem:

Plan rozwoju dróg zgłoszony przez stowarzyszenie

Innym tematem który wywołał sporo emocji było oświetlenie dróg. Ponieważ na zebraniu nie udało się osiągnąć żadnego konsensusu, pani sołtys zobowiązała się do dostarczenia wykazu projektów oświetlenia złożonych w gminie do roku 2017, a prezes stowarzyszenia został zobowiązany do uzyskania całkowitej listy projektów oświetlenia dla naszego sołectwa wraz z ich stopniem zaawansowania, oraz terminów ważności.

Poniżej wykaz projektów przekazanych przez panią sołtys:

Oprócz tego złożone zostały również inne wnioski  dotyczące dróg  i nie tylko.

Aby nie dublować wszystkiego, komplet załączników dostępny jest na :

Stronie BIP urzędu gminy


Zebranie wiejskie październik 2017 pdf

Komentarz:

Tu dla odmiany było to ostatnie zebranie zastępcy wójta pana Jana Czakajewskiego. Ale to ze względu na przejście na emeryturę.

Temat dróg wywoływał już prawie wściekłość mieszkańców. Padały stwierdzenia że drogi robi się wszędzie tylko ne w Murowańcu i okolicach. I chyba coś w tym jest. Wójt zapewnił że w roku 2018 rozpocznie się realizacja ulicy Sokolej i chemicznego utwardzenia ulicy Strusia.

Zebrano także sporo podpisów pod protestem mieszkańców Murowańca, Lipnik i Drzewiec przeciwko rozbudowie kurzej fermy w cielu

 

Zebranie sołeckie wrzesień 2017 -podgląd PDF

Kilka komentarzy

Było to ostatnie zebranie w którym uczestniczył wójt Maciej Kulpa. Na tym zebraniu również ogłoszono oficjalnie powstanie niniejszej strony.

Temat „Drogi” : Będą robione ale nie wiadomo jak i nie wiadomo kiedy. Potwierdzono zrobienie ulicy Sokolej w 2019 r. Ale czy będzie ? Zawsze może paść propozycja że ważniejsze jest np boisko w Cielu. Pamiętajmy  że środkami zarządza rada gminy

Temat „Oświetlenie”: Lampy zaprojektowane są przez projektantów wybranych wg kryterium „najniższa cena”. Już sam nie wiem czy to dobrze. Projekty chyba nie były poddawane konsultacjom, w związku z czym mamy beznadziejne lampy, zaprojektowane przez nie wiadomo kogo. Ale za to tanio.

Dziś żałuję  że nie zgodzono się na naprawę tablic ogłoszeń. Myślę  że przy następnym ustalaniu wydatków warto to uwzględnić. Pod warunkiem że ktoś będzie te ogłoszenia aktualizował. Wyjmował stare i wkładał nowe.