test php

Hello World

Na XXXIX sesji Rady Gminy Białe Błota ustalono, że w ramach programu Zrównoważonego Rozwoju sołtysi mają przekazać do urzędu wykaz ulic które zdaniem mieszkańców powinny być budowane lub remontowane aby zapewnić lub poprawić komfort życia w danych miejscowościach. No i się zaczęło we wszystkich miejscowościach. Przecież nie tylko w Murowańcu, Drzewcach czy Lipnikach jest źle. Wszyscy szykują plany. Szkoda tylko że na planach może się skończyć. Ale jak nie zostaną przygotowane to na pewno nic się nie zmieni.

Sołtysi zwołują więc zebrania wiejskie w celu podjęcia decyzji

W naszym sołectwie zostało to zorganizowane na dwa sposoby.

1) Sołtys wywiesiła odpowiednie informacje, że oczekuje od mieszkańców informacji które ulice ich zdaniem powinny być w pierwszej kolejności utwardzane

2) Stowarzyszenie Nasz Murowaniec zwołało spotkanie na którym ustalono zasady którymi należy się kierować, aby zaproponowane inwestycje przyniosły korzyść jak największej ilości mieszkańców.

W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich miejscowości sołectwa. Zgodnie ustalono, że priorytetem powinno być zapewnienie dojazdu do drogi utwardzonej w odległości nie większej niż 300 do 350 metrów. Po przyjęciu tego założenia dalej poszło już gładko. Mieszkańcy sami proponowali które ulice w jakiej kolejności powinny być utwardzane. Wyszedł z tego naprawdę sensowny plan i tylko trzymać kciuki aby choć w połowie udało się go zrealizować.

Harmonogram został podzielony na trzy etapy, gdzie pierwszy jest najbardziej istotny, a następne stanowią jego uzupełnienie. Poniżej prezentuję mapki z projektem zgłoszonym przez stowarzyszenie: