Stowarzyszenie „Nasz Murowaniec”

Jak zostać członkiem stowarzyszenia?

Wszystko zostało opisane tutaj

Kontakt

stowarzyszenie@murowaniec.com.pl

22 marca utworzone zostało konto bankowe

44 1140 2004 0000 3902 7753 7276

8 marca stowarzyszenie uzyskało numer NIP

5542961951

19 lutego stowarzyszenie uzyskało następujący numer REGON  

369517125

8 lutego stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń przez Starostę Bydgoskiego pod numerem 9 wg nowych obowiązujących od 2017 roku przepisów.

2 lutego 2018 w starostwie powiatowym w Bydgoszczy zostały złożone dokumenty rejestracyjne stowarzyszenia „Nasz Murowaniec”.

Poniżej historia powstawania stowarzyszenia:

W dniu 5 stycznia 2018 na spotkaniu zarejestrowanych uczestników naszego serwisu zapadła decyzja o utworzeniu stowarzyszenia którego celem będzie dbanie o rozwój naszego sołectwa. Głównie poprzez reprezentowanie żywotnych interesów naszego sołectwa w kontaktach z władzami gminy, pilnowanie realizacji złożonych przez władze deklaracji, zbieranie opinii i wniosków mieszkańców, i ich przekazywanie władzom w postaci petycji.

Stowarzyszenie zamierza również aktywizować udział mieszkańców w spotkaniach wiejskich, oraz aktywnie kontrolować wydatki gminne zwłaszcza pod kątem realizacji inwestycji i  zobowiązań gminy w stosunku do mieszkańców naszego sołectwa.

Jako założycielowi tej strony jest mi niezmiernie miło, że przyjęta nazwa stowarzyszenia jest taka sama jak tego portalu czyli „Nasz Murowaniec”.

W dniu 26 stycznia 2018 odbyło się zebranie założycieli stowarzyszenia.  Uchwalono na nim wszystkie niezbędne decyzje wymagane prawem aby podjąć kroki zmierzające do zarejestrowania stowarzyszenia w starostwie powiatowym.

Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich. Ale jeśli ktoś nie był na spotkaniu założycielskim będzie mógł przystąpić do stowarzyszenia na zasadach określonych w statucie. Aby jednak to zrobić musi poczekać do momentu zarejestrowania go przez Starostę. Po prostu na tym etapie stowarzyszenie nie ma mocy prawnej. O decyzji Starosty poinformuję w odpowiednim czasie.

Nie mniej zapraszam wszystkich chętnych do rejestrowania się w naszym portalu . Nawet jeśli nie zamierzacie zostać członkami stowarzyszenia. Po prostu do wszystkich zarejestrowanych uczestników wysyłane są drogą mailową wszystkie ważne informacje dotyczące życia naszej społeczności.

Zarejestrować się można klikając tutaj