Petycja w sprawie utwardzenia ulicy Strusia

Odpowiedź wójta gminy na petycję: