Oczyszczalnie i szamba

Wykaz firm z którymi gmina zawarła umowę i wydała zezwolenie na opróżnianie zbiorników przydomowych oczyszczalni i szamb.

Pamiętajmy że wywóz nieczystości może być droższy ze względu na zamknięcie zlewni ścieków

Gmina w każdej chwili może zażądać od nas potwierdzenia opróżniania zbiornika więc trzymajmy potwierdzenia wykonania usługi.

Mapa dojazdu na końcu artykułu.