Nowe taryfy cen wody na rok 2018

Na sesji Rady gminy zatwierdzone zostały mają zostać zatwierdzone nowe stawki cen wody i odprowadzania ścieków.  Nie wiem czy mnie wzrok nie myli ale na moim rachunku obecnym stoi cena za m3  3,98zł i opłata abonamentowa 6,50 zł.  Czyżby coś staniało?  Oto co uchwalono zaproponowano: