Kontakt

Stowarzyszenie:
mail stowarzyszenie@murowaniec.com.pl
 
 
Admin tej strony
Maciej Mikołajewski 
mail: admin@murowaniec.com.pl
telefon 52 5065321
Aby otrzymywać w miarę na bieżąco informacje o tym co się dzieje w naszej gminie, co nas dotyczy pośrednio czy bezpośrednio a także o nadchodzących wydarzeniach zapraszam do zalogowanie się do serwisu strony.
Zalogować się można wchodząc tutaj
 
Dane Sołtysa i Radnych:
 

Sołtys:

Sławomir Ossowski tel 505827936

Członkowie Rady Sołeckiej:

Joanna Hames-Teske
Tomasz Kowalski
Kamil Łęczycki
Katarzyna Łukasiewicz
Urszula Zduńczuk

Sołtys i Rada Sołecka pełnią  dyżur i oczekują na spotkania z mieszkańcami:

Każda pierwsza środa miesiąca od godziny 18 do 19

Miejsce – Ośrodek Wsparcia i Integracji  „Malina” w Murowańcu

Ulica Staroszkolna 13 (stara szkoła)

Radny do Rady Gminy z okręgu wyborczego Murowaniec -Drzewce:

Sławomir Ossowski tel 505827936

Dyżur Radnego odbywa się razem z dyżurem Rady Sołeckiej