Jak zostać członkiem stowarzyszenia

Aby zostać członkiem stowarzyszenia Nasz Murowaniec trzeba spełniać następujące warunki:

  • Być osobą pełnoletnią
  • Nie pozbawioną praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu
  • Zamieszkałą w sołectwie Murowaniec

O ile pierwsze dwie kwestie są pewnie dla wszystkich oczywiste, o tyle ostatnią wypada trochę rozwinąć. Stowarzyszenie nie wymaga aby być zameldowanym w gminie Białe Błota. Pod pojęciem „zamieszkujący ” rozumiemy  art. 25 KC który mówi :

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Każdy więc kto zamieszkuje w naszym sołectwie, niezależnie od zameldowania może zostać członkiem stowarzyszenia. Wniosek można złożyć w formie pisemnej do zarządu stowarzyszenia, ale że są to osoby działające społecznie i kontakt bezpośredni może być utrudniony przewidziano formę elektroniczną.

Kolejne kroki w formie elektronicznej aby zostać członkiem stowarzyszenia :

  • Trzeba zarejestrować się w portalu Nasz Murowaniec. Jeśli czytasz ten artykuł to wiesz gdzie to jest. Bezpośredni link do strony rejestracji jest tutaj
  • Ponieważ do użytkowników portalu wysyłane są różnego rodzaju powiadomienia mailowe możesz wybrać które z nich będą Cię interesować.
  • Po poprawnym zarejestrowaniu możesz przejść do opcji „Chcę zostać członkiem stowarzyszenia”
  • Domyślnie wszystkie dane zostaną przepisane
  • Konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z regulaminem, oświadczenie o posiadaniu praw publicznych oraz o miejscu zamieszkania.
  • Po poprawnym wypełnieniu wszystkich pól Twój wniosek zostanie przesłany do zarządu stowarzyszenia. Ponieważ w regulaminie zapisane jest, że wnioski są zatwierdzane przez zarząd rejestracja nie następuje automatycznie. Jeśli wszystko zostało zrobione jak należy Twój wniosek zostanie potwierdzony bardzo szybko. I będziesz członkiem stowarzyszenia, a potwierdzenie otrzymasz mailem.

 

Pamiętaj proszę, że bycie członkiem stowarzyszenia to nie tylko prawa ale przede wszystkim obowiązki. Do stowarzyszenia należą ludzie którzy chcą coś zrobić dla naszej społeczności. Jeśli więc czujesz taką potrzebę to serdecznie zapraszamy.