Dokumenty stowarzyszenia

Stowarzyszenie zwykłe Nasz Murowaniec zostało wpisane przez Starostę Bydgoskiego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych pod numerem 9.

Konto bankowe stowarzyszenia to :

44 1140 2004 0000 3902 7753 7276

Numer REGON stowarzyszenia to:

369517125

Numer NIP stowarzyszenia to :

5542961951

Kontakt mailowy :

stowarzyszenie@murowaniec.com.pl

Podstawowym dokumentem stowarzyszenia jest jego regulamin. Był on wypracowywany przez wiele osób które zgłaszały swoje uwagi, a ostateczny kształt uzyskał po ostatnich poprawkach zgłoszonych na zebraniu założycielskim. W tej formie został przekazany do starostwa powiatowego jako jeden z dokumentów niezbędnych do zarejestrowania stowarzyszenia. Po naniesieniu uwag zgłoszonych przez starostwo został w ostatecznej formie złożony. Zapoznać się z nim można pod poniższym linkiem:

Regulamin stowarzyszenia Nasz Murowaniec