Przygotowanie planu rozwoju dróg na lata 2018-2031

Na sesji rady gminy Białe Błota zapadła decyzja o przedstawieniu przez sołtysów propozycji mieszkańców rozwoju sieci dróg w ramach programu zrównoważonego rozwoju na lata 2018-2031.

Stowarzyszenie postanowiło podejść do tematu w sposób logiczny. Potrzeby  indywidualne powinny być niższym priorytetem od potrzeby ogółu. Dlatego przed zebraniem wiejskim na spotkaniu w którym uczestniczyli mieszkańcy wszystkich miejscowości sołectwa zgodnie wypracowano plan rozwoju dróg wg prostego kryterium:

– Każdemu mieszkańcowi sołectwa należy zapewnić dojazd do drogi utwardzonej w odległości nie przekraczającej 350 m

Okazało się, że przyjecie takiego kryterium i  wspólna praca nad ustaleniem  kolejności w miarę potrzeb zaowocowała utworzeniem planu który jednogłośnie został zatwierdzony jako propozycja mieszkańców w czasie  zebrania wiejskiego

Nie wiem czy kiedykolwiek na zebraniu wiejskim w naszym sołectwie udało tak szybko przegłosować wspólny wniosek w tak ważnej sprawie jak drogi

Zapoznać się ze złożonym planem rozwoju dróg można  klikając tutaj