Budowa linii wysokiego napięcia

W roku 2017 na terenie naszej gminy realizowane są prace przy budowie linii energetycznej wysokiego napięcia 400 kV. Pomimo że nikt nie chce mieszkać ani w pobliżu takiej linii ani tym bardziej pod nią ( co w myśl dzisiejszych przepisów prawnych jest niemożliwe) to musimy zdać sobie sprawę że to linie wysokiego napięcia rozprowadzają energię elektryczną od elektrowni we wszystkie miejsca w kraju, łączą sieci krajowe z zagranicznymi umożliwiając zakup jak i sprzedaż energii. Powstająca linia ma za zadanie połączyć dwie nitki linii wysokiego napięcia biegnące z południa na północ, i stanowi ważny element wyrównania obciążeń w istniejących liniach, oraz zapewnienie bezpieczeństwa zasilania na wypadek awarii.Przebieg linii przedstawia się następująco:

Przyznać trzeba że projektanci linii zadbali o stosunkowo najmniejszą uciążliwość dla środowiska, a więc również dla nas. Trasa linii w naszej gminie wynosi 7,6 km i jest to jeden z krótszych odcinków w stosunku do innych gmin. Ale jak by nie patrzeć musi dotrzeć do stacji transformatorowej Bydgoszcz Zachód która jest głównym węzłem zasilania naszego regionu. Więc uciążliwości mieszkańców Lipnik zwłaszcza w bezpośredniej bliskości stacji są z całą pewnością największe. W rejonie Murowańca i Drzewiec w zasadzie wpływ bezpośredni jest minimalny lub żaden. Linia prowadzona jest w odpowiedniej odległości od siedlisk ludzi i nie będziemy narażeni na dodatkowe dawki promieniowania elektromagnetycznego wytwarzanego przez linię o tak wysokim napięciu.

   

Również poziom hałasu nie wzrośnie. W zależności od warunków atmosferycznych linia może generować hałas na poziomie 45 dB co odpowiada normalnemu poziomowi głośności w mieszkaniu. Jest to drobiazg w porównaniu z tym co nas czeka po rozbudowie trasy S5. Również nie poniesiemy nadmiernych ubytków w okolicznych lasach. Linia została zaprojektowana wzdłuż istniejących ulic Szeroka i Rowiec dzięki czemu wycinka drzew jest stosunkowo niewielka. Na trasie linii zaprojektowano tzw. słupy nadleśne które umożliwiają prowadzenie linii ponad wierzchołkami drzew.

      

Jednak wzdłuż linii będzie przebiegał pas technologiczny o szerokości 70 metrów. Wydaje się więc że największą stratą są szkody w krajobrazie. Niestety już na zawsze pas drzew nad kanałem będzie prezentował się razem z potężnymi słupami i przewodami linii wysokiego napięcia.

Ponieważ jednak linia okala naszą miejscowość zarówno z północy jak  i z zachodu należy liczyć się z pogorszeniem odbioru naziemnej telewizji cyfrowej nadawanej w systemie DVBT.  Szykujmy się więc na zakup nowych anten.

Oddzielną kwestią jest to, że gmina otrzyma coroczny ekwiwalent za fakt prowadzenia linii przez jej terytorium. W przypadku naszej gminy będzie to niebagatelna w budżecie kwota między 300  a 400 tysięcy złotych. Niestety nie spodziewam się aby cokolwiek z tej kwoty przypadło bezpośrednio mieszkańcom najbardziej zainteresowanym tą budową.

Gdybyśmy mieli wpływ na to jak wydane zostaną te pieniądze …..

Sądzę że mieszkańcy Lipnik Drzewiec i Murowańca wiedzieliby co z nimi zrobić.